Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

KWPZM wspiera rozwój i wzajemną współpracę pomiędzy zgromadzeniami męskimi oraz umacnia współpracę wszystkich zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego.

GŁÓWNE CELE

Konferencja prowadzi swoje działania poprzez realizację poniżej celów zawartych w jej statucie (por. Art. 4 Statutu).

ZARZĄD

Organami Konferencji są: Zebranie Plenarne, Konsulta, Komisja Rewizyjna, Sekretariat Generalny, Komisje oraz Delegaci KWPZM w diecezjach.

FORUM

Forum Współpracy Międzyzakonnej jest jednostką gospodarczą Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Spotkania

Poprzez spotkania i szkolenia dzielimy się i wymieniamy darami oraz poznajemy się i ubogacamy zarówno osoby, jak i instytuty.

Cele i formy działania

Siedziba Konferencji znajduje się w Warszawie, a obszarem jej działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (Art. 3 Statutu). Konferencja prowadzi swoje działania poprzez realizację poniżej wymienionych celów (por. Art. 4 Statutu).

\

Koordynacja zamierzeń mających na celu rozwój życia zakonnego w Polsce oraz wspieranie wzajemnej pomocy i współpracy między instytutami zakonnymi.

\

Stała współpraca z Konferencją Episkopatu Polski i jej organami statutowymi oraz wspieranie współdziałania przełożonych instytutów zakonnych z biskupami diecezjalnymi dla wspólnej pracy na rzecz Kościoła katolickiego.

\

Promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat życia konsekrowanego przez rozwój mediów instytutów zakonnych i działalność krajowego ośrodka informacyjnego.

\

Troska o integralny rozwój osób konsekrowanych, a w szczególności przygotowanie specjalistów służących wspólnym dziełom Konferencji.

\

Podejmowanie wspólnych inicjatyw apostolskich, edukacyjnych i charytatywnych oraz umacnianie więzów solidarności i komunii między instytutami zakonnymi przy poszanowaniu autonomii, specyficznych celów i charyzmatu każdego instytutu zakonnego.

\

Stała współpraca z innymi konferencjami wyższych przełożonych zakonnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

\

Współpraca z konferencjami zakonnymi z innych krajów oraz uczestnictwo w pracach Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Europy (UCESM).

\

Prowadzenie działalności gospodarczej, zapewniającej pozyskiwanie środków na działalność Konferencji i celów statutowych.

Zarząd i jednostki

Organami Konferencji są: Zebranie Plenarne, Konsulta, Komisja Rewizyjna, Sekretariat Generalny, Komisje i Delegaci KWPZM w diecezjach. Konferencję jako osobę prawną reprezentuje przewodniczący Konferencji, który jest jednocześnie przewodniczącym Konsulty.

PRZEWODNICZĄCY

ks. Dariusz Wilk CSMA
(Przełożony Generalny)
email: [email protected]

WICEPRZEWODNICZĄCY

o. Arnold Chrapkowski OSPPE
(Przełożony Generalny)

SEKRETARZ GENERALNY

ks. Dariusz Bartocha SDB
email: [email protected]
tel. +48 509 096 095

EKONOM

o. Robert Wawrzeniecki OMI
email: [email protected]
tel. +48 509 096 097

SEKRETARIAT GENERALNY:

ks. Dariusz Bartocha SDB – Sekretarz Generalny

o. Robert Wawrzeniecki OMIEkonom

Osoby współpracujące z sekretariatem:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv
Redaktor Biuletynu Centrum Informacyjnego Zakonów
ks. Piotr Cieplak MS
Forum Współpracy Międzyzakonnej
p. Jakub Bałtroszewicz
Redaktor strony zyciezakonne.pl

p. Dominik Budak
Informatyk

KONSULTORZY:

o. Leonard Bielecki OFM (Prowincjał)

br. Franciszek Robert Grzelka Alb (Brat Starszy Zgromadzenia)

ks. Marcin Kaznowski SDB (Inspektor)

br. Marek Miszczyński OFMCap (Prowincjał)

o. Jarosław Paszyński SJ (Prowincjał)

o. Witosław Sztyk OFM (Prowincjał)

o. Łukasz Wiśniewski OP (Prowincjał)

Komisja Rewizyjna:

ks. Grzegorz Zembroń MSPrzewodniczący

ks. Piotr Bęza CMF

ks. Bogusław Burgat SChr

KOMISJE KWPZM:

Komisja ds. Braci Zakonnych
Przewodniczący
– br. Franciszek Grzelka Alb

Komisja ds. Ekonomicznych
Przewodniczący
– o. Józef Tarnawski SP

Komisja ds. Ewangelizacji
Przewodniczący
– ks. Dariusz Bartocha SDB

Komisja ds. Formacji
Przewodniczący – o. Krzysztof Dyrek SJ

Komisja Historyczna
Przewodniczący – o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv

Komisja ds. Mediów
Przewodniczący – o. Jan Maria Szewek OFMConv

Komisja ds. Misji i Kontaktów z Polonią
Przewodniczący – o. Andrzej Danilewicz SVD

Komisja ds. Misji i Kontaktów z Polonią
Przewodniczący – o. Andrzej Danilewicz SVD

Komisja Prawna
Przewodniczący – o. Arnold Chrapkowski OSPPE

Komisja ds. Struktur Regionalnych
Przewodniczący
– o. Błażej Kurowski OFM

Delegaci Konferencji w Diecezjach:

Zobacz listę

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA:
o. Feliks Kubicz SVD (do 31.12.2024)

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA:
o. Ezdrasz Biesok OFM (do 31.12.2024)
Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

DIECEZJA BYDGOSKA:
ks. Piotr Lipski MSF (do 31.12.2025)

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA:
o. Kazimierz Maniecki OSPPE (do 31.12.2024)

DIECEZJA DROHICZYŃSKA:
ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB (do 31.12.2026)

DIECEZJA ELBLĄSKA:
o. Mariusz Simonicz CSsR (do 31.12.2024)

DIECEZJA EŁCKA:
ks. Piotr Walczak CRL (do 31.12.2025)

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA:
o. Marek Kiedrowicz OFMConv (do 31.12.2023)

DIECEZJA GLIWICKA:
o. Stanisław Jopek SJ (do 31.12.2025)

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA:
ks. Piotr Bulanda CSMA (do 31.12.2024)

DIECEZJA KALISKA:
ks. Grzegorz Sikorski FDP (do 31.12.2026)

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA:
br. Euzebiusz Skorupa OFM (do 31.12.2025)

DIECEZJA KIELECKA:
o. Andrzej Włodarczyk OFMCap (do 31.12.2025)

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA:
ks. Kazimierz Chudzicki SDB (do 31.12.2025)

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA:
Wakat (do)

DIECEZJA LEGNICKA:
o. Zdzisław Tamioła OFMConv (31.12.2024)

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA:
ks. Kazimierz Drozda SDB (do 31.12.2024)

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA:
o. Kazimierz Synowczyk OFMCap (do 31.12.2025)

DIECEZJA ŁOWICKA:
ks. Marek Wyszomierski SDB (do 31.12.2024)

ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA:
o. Ernest Zielonka OCD (31.12.2026)
Przewodniczący Wydziału ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

DIECEZJA OPOLSKA:
o. Błażej Kurowski OFM (do 31.12.2024)
Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

DIECEZJA PELPLIŃSKA:
ks. Ryszard Bała CR (do 31.12.2026)

DIECEZJA PŁOCKA:
o. Wiesław Marek Wiśniewski CP (do 31.12.2024)

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA:
ks. Zbigniew Starczewski COr (do 30.06.2024)
o. Piotr Świerczok CSsR (do 31.12.2026)

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA:
Wakat

DIECEZJA RADOMSKA:
ks. Sławomir Grochalak SAC (do 31.12.2025)

DIECEZJA RZESZOWSKA:
ks. Roman Grądalski MS (do 31.12.2026)

DIECEZJA SANDOMIERSKA:
o. Wojciech Krok OP (do 31.12.2025)

DIECEZJA SIEDLECKA:
ks. Konrad Okwieciński MIC (do 31.12.2026)

DIECEZJA SOSNOWIECKA:
ks. Dariusz Kubka SAC (do 31.12.2024)
Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA:
ks. Mateusz Wencławek SDB (do 31.12.2025)
Dyrektor Wydziału Życia Konsekrowanego (2023-2025)

DIECEZJA ŚWIDNICKA:
o. dr Zdzisław Świniarski SSCC (do 31.12.2023)

DIECEZJA TARNOWSKA:
ks. Jerzy Mondel SCJ (do 31.12.2025)

DIECEZJA TORUŃSKA:
o. Marcin Klamka CSsR (do 31.12.2026)

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA:
o. Dawid W. Szulca OFM (do 31.12.2024)

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA:
o. Andrzej Kiełbowski SJ (do 31.12.2025)

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA:
ks. Zbigniew Pawłowski SAC (do 31.12.2025)

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA:
ks. Adam Stankiewicz MIC (do 31.12.2026)

ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA:
o. Fabian Gerard Kaltbach OFM (do 31.12.2026)

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA:
o. Andrzej Zalewski OFMConv (do 30.06.2024)

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA:
ks. Kazimierz Małżeński CM (do 31.12.2024)

Spotkania i szkolenia

Spotkania i szkolenia są bardzo wartościową częścią działań Konferencji, ponieważ w ten sposób realizuje się nie tylko dzielnie i wymiana darami, ale wzajemnie poznanie i ubogacanie osób i instytutów.

14-15 maja 2024

152 Zebranie Plenarne – Warszawa
pobierz program →

10 czerwca 2024

Spotkanie konsulty – Kielce

10-12 czerwca 2024

Szkolenie sekretarzy i ekonomów. Sacroexpo – Kielce

października 2024

Spotkanie konsulty

8-9 października 2024

153 Zebranie Plenarne

15-16 października 2024

Kurs dla nowych przełożonych i proboszczów – Warszawa

12 maja 2025

Spotkanie konsulty

13-14 maja 2025

154 Zebranie Plenarne – Harmęże

9-11 czerwca 2025

Szkolenie sekretarzy i ekonomów. Sacroexpo – Kielce

18-21 września 2025

V Kongres Młodych Konsekrowanych

13 października 2025

Spotkanie konsulty

14-15 października 2025

155 Zebranie Plenarne

11 maja 2026

Spotkanie konsulty

12-13 maja 2026

156 Zebranie Plenarne

Kongres
Młodych Osób Konsekrowanych

18-21 września 2025

Kongres Młodych Osób Konsekrowanych to niesamowite wydarzenie, które w jednym miejscu gromadzi setki osób z wielu różnych zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich. Jest to czas, w którym można doświadczyć różnorodność charyzmatów i duchowości obecnych w Kościele oraz pozwala na nowo rozpalić w sobie dary Ducha Świętego i pogłębić wybór swojego powołania.

Celem spotkania jest wzajemne poznanie, pogłębienie daru powołania, wymiana doświadczeń i uwielbienie Boga za dar życia konsekrowanego.

ZycieZakonne.pl

ZycieZakonne.pl jest oficjalnym serwisem informacyjnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Prowadzi go Sekretariat Generalny KWPZM.